File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 501, datë 12.5.2023, “Për krijimin e KQV-së së posaçme dhe sasinë e fletëve të votimit për qendrën e posaçme të votimit nr. 2565/01, në KZAZ nr. 45, Bashkia Belsh, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.