File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 502, datë 12.5.2023, “Për lirimin dhe emërimin e anëtarit të KZAZ-së nr.08, Bashkia Fushë Arrëz, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.