File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 504, datë 12.5.2023 “Për emërimin kryesisht të sekretarit të KZAZ-së nr.82, Bashkia Dropull, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.