File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 505, datë 12.5.2023, “Për lirim dhe emërim të sekretarit të KZAZsë nr.24, Bashkia Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.