File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 506, datë 12.5.2023 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 48, Bashkia Elbasan dhe anëtarit të KZAZ-së nr.73, Bashkia Korçë”.