File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 509, datë 13.5.2023 “Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarëve të Komisioneve të Zonave të administrimit zgjedhor, propozuar nga subjektet zgjedhore, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.