File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 513, datë 13.5.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr.435, nga zj.Albana Vokshi për hapjen e zyrës zgjedhore nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” afër QV-së, Bashkia Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.