File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 514, datë 13.5.2023 “Për lirimin dhe emërimin e zv/kryetarit të KZAZ nr. 15, Bashkia Kurbin, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”. Vendim nr. 516, datë 13.5.2023 “Për heqjen e materialeve propagandistike të subjekteve zgjedhore nga të gjitha ekranet LED Wall në afërsi të QV-ve, KZAZ-ve dhe VNV-ve”.