File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 521, datë 14.5.2023 “Për lirimin dhe emërimin e anëtarit të KZAZ nr. 40, Bashkia Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.