File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 522, datë 14.5.2023 “Për pajisjen e qendrës të votimit nr. 3209/1, KZAZ nr. 58, Bashkia Fier, me sasinë shtesë të fletëve të votimit për këshill, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.