File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 525, datë 14.5.2023 “Për pajisjen e qendrës së votimit nr.2275/1, KZAZ nr. 44, Bashkia Peqin, me sasinë shtesë të fletëve të votimit, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.