File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 528, datë 15.5.2023 “Për lirimin dhe emërimin e anëtarit të KZAZ nr. 04, Bashkia Shkodër dhe KZAZ nr. 22, Bashkia Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.