File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 53, datë 24.5.2024, “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Armelin Qazim Koni, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Shijak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Aleanca Progresiste LZHK”.