File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 545, datë 23.5.2023, “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit të zgjedhjeve për Kryetarin e Bashkisë dhe për Këshillin e Bashkisë, në zonën zgjedhore Bashkia Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.