File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 554, datë 23.5.2023, “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë Tepelenë, për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.