File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 559, datë 23.5.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Poliçan, Qarku Berat, z. Adriatik Maliq Zotkaj, propozuar nga “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.