File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 562, datë 23.5.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Divjakë, Qarku Fier, z. Josif Vangjel Gorrea, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.