File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 566, datë 23.5.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Tepelenë, Qarku Gjirokastër, z. Tërmet Nuro Peçi, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.