File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 569, datë 23.5.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Konispol, Qarku Vlorë, z. Ergest Ladimir Dule, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.