File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 585 datë 24.5.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Has, z. Miftar Tahir Dauti, propozuar nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.