File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 59, datë 10.02.2022 “Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 mars 2022”.