File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 593, datë 24.5.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Cërrik, z. Andis Gëzim Salla, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.