File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 6, datë 12.01.2024 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 04, datë 29.12.2023 të depozituar nga subjekti ‘Partia Aleanca Popullore’”.