File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 6, datë 12.1.2024 “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të radhës në listën shumemërore të “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, Qarku Tiranë, zj. Dallëndyshe Agim Bici”, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë”.