File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 608, datë 25.5.2023, “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë Librazhd, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.