File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 61, datë 11.2.2022 “Për një ndryshim në vendimin nr. 45, datë 4.2.2022 “Për caktimin e Vendeve të Numërimit të Votave të ZAZ nr. 2. nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 19, nr. 21, nr. 22, nr. 23, nr. 24, nr. 26, nr. 43, nr. 54, nr. 55, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.