File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 610, datë 25.5.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Finiq, Qarku Vlorë, z. Romeo Kosta Çakuli, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.