File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 618, datë 25.5.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Malësi e Madhe, Qarku Shkodër, z. Tonin Zef Marinaj, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.