File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 620, datë 25.5.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Librazhd, Qarku Elbasan, z. Mariglen Hasan Disha, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.