File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 625, datë 26.5.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Pukë, Qarku Shkodër, z. Rrok Ndrec Dodaj, propozuar nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.