File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 631, datë 26.5.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Memaliaj, Qarku Gjirokastër, z. Albert Abedin Malaj, propozuar nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.