File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 632, datë 26.5.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Gjirokastër, Qarku Gjirokastër, z. Flamur Sejdi Golemi, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.