File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 638, datë 26.5.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Fier z. Armando Nikolla Subashi, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.