File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 639, datë 26.5.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Berat z. Ervin Zehni Demo, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.