File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 641, datë 26.5.2023 “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.