File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 646, datë 2.6.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Korçë, Qarku Korçë, z. Sotiraq Melka Filo, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.