File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 652, datë 2.6.2023, “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë Përmet, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.