File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 654, datë 2.6.2023 “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë Memaliaj, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.