File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 665, datë 9.6.2023, “Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Miftar Tahir Dauti, Kryetar Bashkie, i propozuar nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për Bashkinë Has”.