File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 668, datë 26.6.2023, “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.