File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 679, datë 04.07.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Kuçovë, Qarku Berat z. Kreshnik Riza Hajdari, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.