File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 681, datë 04.07.2023 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, zj. Kamela Ferdinant Banushi”.