File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 684, datë 07.07.2023 “Për materialet zgjedhore dhe dokumentacionin e punës që do të përdoren në zgjedhjet për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë, të datës 23 korrik 2023”.