File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 685, datë 06.07.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 436 ID, 438 ID, 439 ID me kërkues sinjalizues, 385 ID, 414 ID, 410 ID, 424 ID me kërkues z. Ivi Kaso, 360 ID, 346 ID, 375 ID me kërkues deputetin zj. Albana Vokshi dhe z. Ivi Kaso, 394 ID me kërkues deputetin zj. Albana Vokshi dhe Koalicioni “Bashkë Fitojmë”,  328 ID, 330 ID, 331 ID me kërkues deputetin z. Flamur Noka për shkelje administrative, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.