File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 688, datë 10.07.2023 “Për miratimin e strukturës buxhetore për vitin 2023, për përsëritjen e zgjedhjeve për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë”.