File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 697, datë 12.7.2023 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Pogradec, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë Demokratike të Shqipërisë”, z. Engjëll Fluturak Shyti”.