File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 698, datë 12.7.2023 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Selenicë, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, zj. Menë Hate Osmënaj”.