File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 7, datë 11.12.2020 “Për caktimin e numrit të mandateve për çdo zonë zgjedhore, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.