File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 700, datë 12.7.2023, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë Drejtësi Integrim dhe Unitet”, zj. Zhaneta Shezai Hoxhaj”.