File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 701, datë 12.7.2023, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Klos, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, z. Eduart Shaqir Hoxha”.